Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’deki her 5 tüketiciden 3’ü alışveriş için indirim günlerini bekliyor. Bu veriyse yılın son 3 ayında kendini gösteren ve artan kampanyalarla birlikte e-ticaret satışlarının nasıl katlandığını bizlere açıklıyor.

Ayrıca müşterilerin değişen alışkanlıkları ile birlikte müşteriler alışveriş yolculuklarında daha özgür olduklarını hissediyorlar, bu noktada yeni marka veya platform keşfi konusunda daha açık görüşlüler.

Yapılan başka bir araştırmaya göre tüketicilerin %80’i bu yıl evlerine daha önce hiç alışveriş yapmadıkları bir markadan ürün satın aldığını belirtiyor. Özellikle pandemi döneminde artan yeni markalara olan iştah bir hayli yüksek görünüyor.

Sonuç olarak bu sene içinde bulunduğumuz alışveriş sezonunda kurgulanacak strateji ve kampanyaların bu veriler ışığında şekillenmesi başarılı bir alışveriş sezonu geçirilmesi açısından önem taşımaktadır.