Life Time Value (LTV) ya da Müşteri Yaşam Boyu Değeri bir müşterinin tüm ilişkileri boyunca bir işletmeye verdiği toplam değerdir. Mevcut müşterileri elde tutmak yenilerini kazanmaktan daha uygundur. Bu sebeple müşteri yaşam boyu değerini doğru anlamak çok önemli.

İşletmeler ve pazarlama uzmanları müşteri davranışlarını incelerken genellikle mevcut ana odaklanırlar. Bunun sonucunda stratejilerde müşteriler sadece kısa vadede değerlendirilirler.

Bu noktada, pazarlama stratejilerini müşteri yaşam boyu değerine göre belirlemek uzun vadede büyük başarılar elde etmek ve kâr oranlarını artırmak için yapılması gerekenlerin başında gelir.

Ancak pazarlama stratejilerini buna göre düzenlerken kısa ve orta vadede büyümeyi destekleyecek hedefler es geçilmemelidir. Bu sebeple bütçenin hedefler doğrultusunda doğru olarak paylaştırılması büyük önem taşımaktadır.