Pandemiyle birlikte insanların dijital dünyaya geçişi oldukça hızlandı. Bu noktada işini dijitale tanışmak isteyen işletmeler, yeni online tüketici davranışlarından, ihtiyaçlarına, beklentilerinden, satın alma yolculuklarına kadar uyum sağlamak için dijital olgunlaşma sürecine girmek zorunda kaldı.

Başarılı bir dijital olgunlaşma süreci için dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır. İlk dikkat edilecek noktalardan bir tanesi birinci taraf verilerinin doğru kullanılmasıdır. Birinci taraf verileri müşterilerin sizlerle doğrudan kendi rızalarıyla paylaştığı verilerdir. Bu veriler markaların ve işletmelerin müşterileriyle ilgili analizler yapmasının ve rekabet konusunda avantajlar elde etmesini sağlayan ilk adımlardan biridir.

Ancak yapılacak tek ölçüm ve analiz bu verilerle değil tüm kaynaklar doğrultusunda bütünsel olarak yapılmalıdır. Bu noktada uçtan uca ölçümlenin diğer bir önemli nokta olduğunu söyleyebiliriz. Müşterinin satın alma yolculuğu boyunca gerçekleşen farklı müşteri etkileşimlerinin etkisini ilgili kanallardan ölçebilmek bu işin anahtar noktalarından bir tanesidir.

Son olarak dijital dönüşüm ve olgunlaşma sürecinin sürekli değişen ve kendini güncelleyen bir süreç olduğunu aklınızda bulundurmalısınız. Sürekli olarak güncel kalmak için ilgili kaynakları ve en son güncellemeleri yakından takip etmeniz ve stratejinizi sürekli olarak buna uygun olarak güncellemeniz gerekmektedir.