Araştırmaya katılan kişilerin %68’i, şirketlerin pazarlama çalışmalarında verileri kullanma şekli konusunda kuşkuları olduğunu belirtiyor. Ayrıca 10 yetişkinden 8’i şirketlerin, web sitelerine gelen ziyaretçilerden hangi bilgilerin toplandığıyla ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi vermesi gerektiğini düşünüyor. Bu noktada özellikle e-ticaret niteliği taşıyan ya da hizmet sektöründe form ve bilgi toplayan web sitelerinin bu noktada daha şeffaf olması faydalı olacaktır.

Son olarak, kullanıcıların %80’i kişisel verilerinin kötüye kullanılma ihtimalinden endişeleniyor. Bu noktada kişisel verilerin kullanımı ve korunması hakkında ziyaretçilere ve potansiyel müşterilere karşı şeffaf olmanın ve onları bilgilendirmenin markanın müşterileriyle sağlıklı ve uzun vadeli ilişkiler kurması adına önemli bir noktada yer aldığını söyleyebiliriz.